Odborná správa nehnuteľností

Spravujeme už približne 500 bytových a nebytových jednotiek

Právne služby

Právny servis súvisiaci so správou nehnuteľností

Revízie technických zariadení

Vlastnými kapacitami zabezpečujeme revízie vyhradených technických zariadení

Väžení vlastníci bytov a NP, z dôvodu výskytu koronavírusu a vážnosti súčasnej situácie rušíme úradne hodiny našej kancelárie a žiadame Vás v prípade potreby o komunikáciu formou mailu alebo telefonicky

Vážení vlastníci/návštevníci tejto stránky, touto cestou Vám oznamujeme zmenu telefónneho čísla do našej kancelárie: 02/20712345

O nás

Logo Regas HP, spol. s r. o.

Spoločnosť REGAS HP, spol. s r.o. vznikla v roku 1997. Od roku 2000 sa spoločnosti zaoberá prevažne výkonom správy nehnuteľností a činnosťami súvisiacimi so správou nehnuteľností, t.j. obstarávania služieb spojených so správou nehnuteľností, poistenie domov, revízie vyhradených technických zariadení, t.j. plyn, PO, výťahy, elektro a bleskozvod, upratovacie a čistiace práce, vedenie účtovníctva, právny servis súvisiaci so správou nehnuteľností. Spoločnosť REGAS HP, spol. s r.o. je samozrejme zapísaná v Zozname správcov bytových domov – Náhľad osvedčenia (vo formáte pdf).

Spoločnosť REGAS HP PLUS, s.r.o. – dcérska spoločnosť firmy REGAS HP, s.r.o. vznikla v roku 2016, od júna 2018, tiež zapísaná v Zozname správcov bytových domov – Náhľad osvedčenia (vo formáte pdf). Obe firmy fungujú súbežne a venujú sa rovnakej činnosti – správe nehnuteľností, samozrejme pod značkou REGAS HP.

V posledných rokoch k týmto činnostiam pribudli ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečovaním a realizovaním investičných akcií – zateplenie bytových domov a to: príprava investičnej akcie, zabezpečenie finančných prostriedkov prostredníctvom štátnych dotácií, z európskych fondov a úverov bánk a stavebných sporiteľní.

Spoločnosť REGAS HP, spol. s r.o. je spoločnosťou rodinného typu, ktorá zamestnáva pracovníkov, ktorí dlhodobo pracovali vo sfére bytového hospodárstva a vo  finančných inštitúciách.

V súčasnosti spravujeme približne 750 bytových a nebytových jednotiek a naším cieľom je tento počet zvyšovať úmerne s kvalitou nami poskytovaných služieb a s ohľadom na povinnosť platenia DPH. Nami spravované objekty sú v lokalitách:

  • Karlova Ves
  • Dlhé diely
  • Dúbravka
  • Ružinov
  • Vrakuňa
  • Rača

Spoločnosť má vlastného právnika a vymáhanie pohľadávok voči neplatičom, prípadne iným subjektom, zabezpečuje sama a to mimosúdnymi dohodami, súdnym a exekučným konaním. Posudzovanie a vypracovanie zmlúv rôzneho charakteru sa rieši odborne a operatívne. Našim klientom, vlastníkom bytov a nebytových priestorov vieme ponúknuť právne služby a poradenstvo ohľadne bytových otázok a prevodov vlastníctva nehnuteľností.

Od roku 2005 realizujeme v nami spravovaných objektoch kroky pre zníženie energetickej náročnosti dodávok tepla a to:

  • hydraulickým vyregulovaním UK,
  • odstránením panelových závad,
  • osadením plastových okien v spoločných priestoroch,
  • celkovým zateplením bytových domov.

V roku 2008 až 2009 sme zrealizovali zateplenie niekoľkých bytových domov, pre ktoré bola poskytnutá aj štátna dotácia z MDVaRR SR.

V súvislosti s realizovaním investičných akcií vieme poskytnúť služby finančného a právneho poradenstva na zabezpečenie finančných prostriedkov a to prostredníctvom štátnych dotácií, z eurofondov a úverov z peňažných ústavov. Pre nami spravované objekty sme zabezpečili štátne dotácie na odstránenie panelových závad a vybavili úvery na realizovanie zateplenia.