Činnosť správy

Niektoré články sú určené len pre prihlásených uživateľov. Pre zobrazenie obsahu je nutné sa prihlásiť, prihlasovacie údaje sú k dispozícii na nástenke bytového domu.

Zápisnica z písomného hlasovania zo dňa 16-17.5.2019

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Zmluva o dielo – pivničné priestory

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Zmena telefónneho čísla kancelárie

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Zmena adresy kancelárie

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Zverejnenie dokumentov

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Zverejnenie požadovaných dokumentov

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Dovolenka

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Základná zložka za TÚV

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Úradné hodiny počas Veľkej noci

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

VÝZVA NA VYPRATANIE SPOLOČNÝCH ČASTÍ BAZOVSKÉHO 1-5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

ZÁPISNICA ZO ZHROMAŽDENIA VLASTNÍKOV BYTOV BAZOVSKÉHO 1-5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

PRÍJMY A VÝDAVKY ZA ROK 2016 BAZOVSKÉHO 1-5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

OZNAM O ZMENE E-MAILOVEJ ADRESY

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Veľkokapacitné kontajnery počas Vianoc 2017, MČ K. Ves

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Odpočty vodomerov a osobomesiacov v r. 2017, Bazovského 1-5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Odpočty vodomerov a osobomesiacov za r. 2017, Baníková 2-6

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Odstávka elektriny Bazovského 1-5, 2017

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opráv a údržby na rok 2018, Bazovského 1-5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opráv a údržby na rok 2018, Baníková 2-6

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opráv a údržby na rok 2018, Beniaková 5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opráv a údržby na rok 2018, J.Stanislava 1-11

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opráv a údržby na rok 2018, Líščie údolie 59

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opráv a údržby na rok 2018, Saratovská 2

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Cenové ponuky na rekonštr. osvetlenia Beniaková 5,2017

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Zoznam NP v obj. Bazovského 1-5, 2017

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Pozvánka na domovú schôdzu Beniaková 5, 2017

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Úver z PSS,a.s. J. Stanislava 1-11

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Pozvánka na DS Bazovského 1-5, 2017

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Odstávka TUV Bazovského 1-5, 2017

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Domový poriadok – návrh 2017

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Pozvánka na DS J. Stanislava 1-11, 2017

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Zostatok úveru Baníkova 2-6

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Pozvánka na domovú schôdzu 2017

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Pozvánka na domovú schôdzu 7.9.2017

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Mail opäť funkčný

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Nefunkčný mail

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Nové zálohové predpisy 2017

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opráv a údržby na rok 2017 Bazovského 1-5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Písomné hl. na zmenu pomerov rozúčtov. nákladov UK Beniaková 2017

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Zber elektrického odpadu , J. Stanislava, Beniakova, Pernceká, Baníková, Líščie údolie

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Odstávka TÚV a ÚK Bazovského 1-5, mar. 2017

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Hlavní neplatiči Pernecká 37

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Zber nebezpečného odpadu, ben, jstan.,líš.,ban. per.

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Výsledok kontroly SOI z febr. 2017

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opráv a údržby na r. 2017 Baníková 2-6

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opráv a údržby na r. 2017 Líščie údolie 59

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opráv a údržby na r. 2017 Beniaková 5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opráv a údržby na r. 2017 Saratovská

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opráv a údržby na r. 2017 J. Stanislava 1-11

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Cenové ponuky elektro Bazovského 1-5, r. 2016

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Stav úveru k 2.11. 2016

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Domová schôdza Beniaková 5, r. 2016

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Cenník nadštandardných služieb a za výkon správy

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

HLAVNÍ NEPLATIČI Bazovského 1-5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

HLAVNÍ NEPLATIČI Baníková 2-6

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

HLAVNÍ NEPLATIČI Líščie úd. 59

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

HLAVNÍ NEPLATIČI Beniaková 5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

HLAVNÍ NEPLATIČI J. Stanislava 1-11

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

HLAVNÍ NEPLATIČI Saratovská 2

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Veľkokapacitné kontajnery leto 2016 Saratovská

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Dodávateľ na rekonštrukciu vchodov J. Stanislava 1-11

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Zápisnica z DS v roku 2016

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Zápisnica z voľby ZV a schválenie úveru J.Stanislava 1-11 v r. 2016

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Osobomesiace 2015

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Osobomesiace 2015

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Osobomesiace 2015

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Osobomesiace 2015

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Osobomesiace 2015

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Osobomesiace za rok 2015

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Domová schôdza Saratovská 2, 2016

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Zber elektroodpadu jar 2016

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Prehľad nedoplatkov 2/2016

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Domová schôdza 2016

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

IBAN Beniakova 5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

IBAN Bazovského 1-5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

IBAN Baníková 2-6

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

IBAN Líščie údolie 59

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

IBAN Pernecká 37

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

IBAN J. Stanislava 1-11

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

IBAN Saratovská 2

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Písomné hlasovanie na opravu strechy Líš. údolie 59, r. 2016

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Veľkokapacitné kontajnery 3/2016

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Pozvánka na domovú schôdzu J. Stanislava 1-11 r. 2016

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Termín odpočtov pomer. meračov tepla

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Kanalizácia nie je odpadkový kôš!

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Cenník nadštandardných služieb a za výkon správy

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Výberové konanie na dodávateľa pri výmene st. vedení v bytoch a spol. pr. + vodomery

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Zápisnica z písomného hl. ZV Beniaková

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opráv a údržby na rok 2016 pre obj. Bazovského 1-5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opravy a údržby na rok 2016 pre obj. Líščie ú. 59

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opráv a údržby na rok 2016 pre obj. Beniaková 5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opráva a údržby na rok 2016 pre obj. MČ K. Ves

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opráv a údržby na rok 2016 pre obj. J. Stanislava 1-11

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Plán opravy a údržby na rok 2016 pre obj. Saratovská 2

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Domový poriadok – návrh/ Beniakova 5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Dôležité upozornenie o priebehu písomn. hlasovania na preklenovací úver

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Mimoriadna domová schôdza dňa 24.9.2015

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Vyhradené techn. zariad., vodomery – práce boli – majú byť vykonané/Líščie údolie 59

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Vyhradené techn. zariad., vodomery – práce boli – majú byť vykonané/Bazovského 1-5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Vyhradené techn. zariad., vodomery – práce boli – majú byť vykonané/Baníková 2-6

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Vyhradené techn. zariad., vodomery – práce boli – majú byť vykonané/Pernecká 37

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Vyhradené techn. zariad., vodomery – práce boli – majú byť vykonané/Beniaková 5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Vyhradené techn. zariad., vodomery – práce boli – majú byť vykonané/J.Stanislava 1-11

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Vyhradené techn. zariad., vodomery – práce boli – majú byť vykonané/Saratovská 2

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Čestné prehlásenie o počte bývajúcich

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Zvonkové tablá – ponuka/ Bazovského 1-5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Havarijná služba

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Havarijná služba – kontakt

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Zdravie – zábava

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Výberové konanie na zhotovenie kontajnerového stojiska /Bazovského 1-5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený

Výberové konanie na prečistenie kanalizácie/ Bazovského 1-5

Pre zobrazenie tohto príspevku musíte byť prihlásený