Vážení vlastníci/návštevníci tejto stránky, touto cestou Vám oznamujeme zmenu telefónneho čísla do našej kancelárie: 02/20712345

Kontakt

spoločnosť: REGAS HP, spol. s r.o.
adresa: Pri Habánskom mlyne 24, 811 04 Bratislava
IČO: 35 727 446
DIČ: 2021318464
telefón/fax: 02/54 79 33 35
e-mail: regashp17@gmail.com
Stránkové dni: Pondelok – Štvrtok: 8,00 – 12,00 hod., po tel. dohovore aj v iný čas. Po 16,00 hod. volať na príslušnú havarijnú službu